Väg och tunga transporter

Som väderprognoserna ser ut just nu så kommer vi att behöva begränsa belastningen på våra vägar från och med torsdag den 25/2 till max 4 ton på grund av tjällossning.

För er som väntar tunga transporter så måste de ske innan dess. När vi återigen släpper på belastningen beror på vädret/temperaturen.

För bättre förståelse så belastar/förstör en (1) 40 tons transport lika mycket som tiotusen (10000) personbilar...

Begränsningen registreras hos Trafikverket och alla överträdelser kommer att polisanmälas samt debiteras för slitaget på vägen.

Jag, Per, återkommer med exakt besked och hoppas på förståelse.

Skyltar kommer att sättas upp vid bägge infarterna.
Dispens kommer att utfärdas för skolbussen samt för sophanteringen, ingen annan. Självklart är räddningsfortdon undantagna.

Per Jonsson
Vägansvarig