Senaste nytt om dikningsarbetet

Dikningsarbetena är nu slutförda för i år. Det innebär att det inte blir fler avstängningar av infarterna. Den ena sidan av Åbylundsinfarten får återstå till våren. Det är som vi berättat tidigare beroende på internetfibern som ligger där och som måste läggas om först. Det här innebär också att vi kommer att sätta ut snöpinnar och eventuellt reflexmarkeringar där de behövs. Där nya vägtrummor lagts ned utefter Åbylundsinfarten kan vägen upplevas som avsmalnande. Det blir den nya vägbredden, och tills arbetet blir utfört markeras dessa platser med röd/gula markeringar.