Nya detaljplanen har vunnit laga kraft!

Vi kan nu meddela att Detaljplan för Sjöbo 2:1 m.fl. Munga, Västerås, Dp 1868, har vunnit laga kraft den 14 april 2020!

Vi är många som har arbetat med detta under en lång, lång tid. Ett stort tack till alla som medverkat på ett eller annat sätt. Ingen nämnd, ingen glömd.