Info om dikningsarbetet

Dikningsarbetena fortsätter nu och sker i etapper. De dagar som arbetet pågår finns skyltar uppställda som informerar. När vägen är avstängd kommer skolbussen att behöva vända och köra ut den andra vägen. Axelssons vet om detta, och särskild skylt sätts upp för att informera bussföraren. Vi hoppas att det kommer att fungera för de barn som åker med skolbussen.

Notera att skyltarna ställs så att en lastbil kan passera, schaktmassor skall ju köras bort. Det går alltså att köra förbi skyltarna, men vi ber alla att samarbeta och respektera skyltningen eftersom det innebär risker och problem att försöka komma fram och förbi grävmaskinen och lastbilen.

/Styrelsen