Feltryckarnisse

Hej allesammans!

Feltryckarnisse har tyvärr varit i farten och lagt in debiteringslängden för 2021. Detta åtgärdar vi omedelbart med att lägga upp styrelsens justerade förslag för 2022 på hemsidan. All information som debiteringslängden för 2022 innehåller finns redan i det befintliga årsmötesdokumentet.

Debiteringslängden hålls även tillgänglig på stämman.

https://mungasjon.se/årsmöte-2022