Förtydligande av inkomst och utgiftsstat för 2021

Förtydligande av inkomst och utgiftsstat finns nu att ladda ner under Årsmöte 2021