Angående detaljplanen

Den överklagan som gjordes fick avslag i Mark- och miljödomstolen.
Nu har personen, om den vill, på sig fram till den 14 april att begära prövningstillstånd för att överklaga till Mark - och miljööverdomstolen.

Vi avvaktar och återkommer med mer information efter den 14 april.

Mvh Lisa och Sara