Åtgärdande av dagvattenproblem på Gnejsvägen

Information till boende i Munga, och framför allt till er som bor på Gnejsvägen och Skiffervägen.

I sommar kommer vi att åtgärda ett problem med dagvatten längs med Gnejsvägen. Vi kommer att gräva över Gnejsvägen strax innan korsningen med Skiffervägen från Ugglestensvägen räknat. Därefter gräver vi utmed tomterna Gnejsvägen 10 och 12, för att sedan ta oss ned via den lilla markremsan mellan tomterna Gnejsvägen 8 och 10 till Sjöbovägen.

Arbetet är planerat under juli eller början av augusti. Mer precisa datum kommer vi att få senare.

Åtgärderna kommer att innebära lite trafikstörningar då vägen tidvis kommer att vara blockerad. Vi skall dock försöka se till att alla kan komma fram till sina tomter.

Om någon planerar större transporter under denna tid vill vi gärna att ni tar kontakt med styrelsen så att vi kan samordna.

Vi är två kontaktpersoner i styrelsen för detta, Per Jonsson, 070 248 78 02, och Mats Pettersson, 070 399 80 53. Mailvägen når ni oss via föreningens mailadress, mungainfo@gmail.com.

Vi hoppas att detta arbete löper smidigt och att det inte blir för stora olägenheter för er som bor i närheten.

 Styrelsen, Mungasjöns Samfällighetsförening, 2021-05-24