Årsmöte 2022

Mungasjöns samfällighetsförenings årsstämma kommer i år att hållas:

Datum: Lördagen den 26:e mars klockan 13:00, registrering från klockan 12:30.

Plats: Tillbergaskolans matsal.

Är du sjuk eller har symptom ber vi dig stanna hemma och lämna över fullmakt till en frisk deltagare.