Den överklagan som gjordes fick avslag i Mark- och miljödomstolen.

Läs mer